Välkommen på seminarium med Fellow Anna Sarkadi 6/7

Vinnvård Fellow Anna Sarkadi medverkar i seminarium "Önskas jämlik vård och hälsa? Då är det dags att öka den socialmedicinska kompetensen i landstingen!" onsdagen den 6/7 2016 kl 14:10 - 15:05 Strandvägen, H508 (Läkartidningens tält)

"Socialmedicinare är den enda profession med läkarutbildning som samtidigt har en folkhälsovetenskaplig kompetens. Vi brinner för hela befolkningens hälsa och en jämlik vård. Tyvärr är vi väldigt få: 1 av 400 läkare är socialmedicinare i Sverige, i Norge är siffran 1 av 40. Dags att vi blir fler!"

Läs mer här!