Välkommen till seminarium om implementering 23 oktober med professor Gregory Aarons

Verktyg för anpassning och följsamhet av evidensbaserade metoder – Hur kan evidensbaserade metoder, riktlinjer och vårdplaner anpassas?

Professor Gregory Aarons är en klinisk och organisatorisk psykolog vid institutionen för psykiatri vid University of California, San Diego. Prof. Aarons forskning fokuserar på att identifiera faktorer som påverkar ett framgångsrikt genomförande av evidensbaserade metoder och vårdkvalitet inom hälso- och sjukvården. 

På seminariet kommer följande att tas upp:

  • Anpassning och följsamhetens roller i implementering av evidensbaserade metoder, riktlinjer och vårdplaner
  • Bakgrunden till verktyget
  • Verktygets innehåll
  • Verksamheters erfarenheter av att ha arbetat med verktyget

Datum: 23/10, 15.00-16.15

Plats: Widerströmska huset (vid Karolinska Institutet), Tomtebodavägen 18A, Solna

Lokal: Wangari, plan 1

Seminarierna är kostnadsfria men kräver på grund av ett begränsat antal platser anmälan till implementering@sll.se

Läs mer i inbjudan här