Vårdalstiftelsens idéprovning har identifierat närmare 500 luckor i vårdforskningen!

Mellan 23 maj - 26 augusti har Vårdalstiftelsen via Idéprovningen.se tagit emot forskningsidéer från forskare och yrkesverksamma.  Resultatet har slagit alla förväntningar . Idéerna på utveckling och förbättring i vården har strömmat in och Vårdalstiftelsen har fått in närmare 500 kvalificerade idéer!

Vårdalstiftelsen, som finansierar forskning inom vård och omsorg, har lanserat tjänsten Idéprovningen.se där forskare och yrkesverksamma kan prova om deras idé håller. Tanken är att få in bra och nytänkande forskningsidéer som kan göra gott för människor. Resultatet efter första perioden har slagit alla förväntningar. Över 500 kvalificerade idéer kom in!

– Det här bevisar verkligen hur mycket det finns att göra inom vård och omsorg. Vi har fått en enormt positiv respons både från forskarvärlden och från de som jobbar inom vård, skola och omsorg, säger Thorbjörn Larsson, VD för Vårdalstiftelsen.  Det saknas absolut inte goda idéer på forskning som gör nytta för människor!

Vårdalstiftelsen som står bakom Idéprovningen är en av de viktigaste aktörerna i Sverige inom tvärvetenskaplig forskning på vård- och omsorgsområdet. Genom att stödja nytänkande forskning som kan användas i vård och omsorg driver man på utvecklingen inom svensk vårdforskning.
Ambitionen är att de forskningsresultat som tas fram snabbt ska kunna användas för att förbättra vården till nytta för patienter, vårdgivare och andra.

Nu ska de inkomna idéerna granskas av bedömningsgrupper, under ledning av professorer inom relevanta områden, som väljer ut vilka idéer som bör utvecklas mer ingående. Håller idén kan den gå vidare för fortsatt finansiering. 

– Idéerna som kommit in är överlag mycket intressanta och samhällsrelevanta. Det blir en utmaning för våra bedömare att välja de bästa uppslagen till forskningsprojekt, säger Thorbjörn Larsson.

I mitten av december räknar Vårdalstiftelsen med att presentera de idéer som har blivit utvalda för vidareutveckling.

 
För mer information och kommentarer kontakta:
Thorbjörn Larsson, vd för Vårdalstiftelsen
08-545 13 551, thorbjorn.larsson@vardal.se