Vilka egenskaper och kunskaper behöver man ha som ledare i vården?

Under Almedalsveckan finns det inte bara möjlighet att se och höra de politiska företrädarna det finns också chans att lära sig mycket och sondera terrängen kring vad som är på gång inom olika område. Ett sådant kunskapsseminarium genomförde Läkarförbundets Chefsförening på temat "Vilka egenskaper och kunskaper behöver ledare ha för att kunna utveckla hälso- och sjukvården?".

Vinnvård Fellow, Anna Sarkadi, deltog och presenterade en modell som beskriver vilka egenskaper eller vanor som ledare behöver utveckla eller lära sig för att bli förändringsledare. Modellen bygger på professor Bill Lucas arbete i dessa frågor. Hon framförde att de egenskaper som hon har utvecklat och som hon ser ger förutsättningar för henne att leda i förändring rör påverkan med förmågan att förhandla och strategisk navigera i landskapet som man verkar i, lärande och frågan om hur vi får till förändring och vad det är som gör att människor vill förändra, kunskap om systemtänkande och hur man ökar sin kreativitet.

Läs mer om hans modell här >>>

Intervju med Anna Sarkadi: Vilka egenskaper och kunskaper behöver ledare i vården?