Almedalen: Vill du prata om hur vi kan förbättra vården och omsorgen och öka interaktionen mellan forskning och praktik?

Vinnvård kommer även i år att finnas på plats i Almedalen även om vi inte arrangerar några egna evenemang. Vi träffar gärna dig som är intresserad av förbättringar inom vård och omsorg och om hur ökad interaktion mellan forskning och praktik kan vara en del av detta.

Vinnvård har de senaste åren satsat 100 miljoner kronor på 20 praktiknära forskningsprojekt runt om i landet. Dessa visar upp resultat som lett till bättre hälsa, minskat lidande och sparade miljoner.

Just nu driver vi ett utvecklingsprogram för framtida ledare inom vård och omsorg, Vinnvård Fellows. En av våra fellows, Karin Pukk Härenstam, deltar i Helesplans seminarium i Almedalen den 2 juni "För att förbättra och veta - var ska jag leta?".

Hör av dig om du vill veta mer!

Staffan Arvidsson, 0708-34 23 93