VINNOVA utlyser Ersättningsmodeller som främjar innovation inom vård och omsorg

Förenklade implementeringar behövs för att innovationer som tas fram inom vård och omsorg ska vara till nytta för patienter och användare. Ersättningsmodeller som stimulerar användning av innovationerna är ett sätt att underlätta denna process.

Kommuner, landsting och regioner med offentlig finansiering inbjuds av VINNOVA att som finansiärer och huvudmän av hälso- och sjukvården och äldreomsorgen samt privata vård- och omsorgsgivare ansöka inom utlysningen Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg.

Utlysningens syfte är att ge stöd för att utveckla och på sikt etablera nya ersättningsmodeller. Dessa ska främja och möjliggöra införande av innovationer inom hälsa och sjukvården samt äldreomsorgen. 3-4 projekt är vad VINNOVA avser att stödja med högst 4 miljoner per projekt som bidrag. Till vård- och omsorgsgivare kommer VINNOVAs bidrag högst uppgå till 75 % av organisationens projektkostnader.

Utlysningen är öppen mellan den 18 december 2013 och den 18 februari 2014. Projektstarten är april 2014 och alla projekt pågår i max 1 år. Det finns möjlighet att ansöka om ytterligare finansiering för 1-2 år.

För mer information om utlysningen se länk