Vinnvård delar förbättringsideér på Medicinska Riksstämman

Torsdagen 5 december kl. 9,30 - 10
Plats: Scenen

Att det finns effektiva sätt att åstadkomma och förbättra vårdens kvalitet, säkerhet och värde är det inga tvivel om. Vinnvårds Fellows diskuterar framtidsperspektiv på läkarens roll och förbättringsarbete.

Medverkande: Staffan Arvidsson, programchef Vinnvård, Karin Pukk, Vinnvård Fellow, MD, PhD Karolinska Sjukhuset  och Johan Thor, Vinnvård Fellow, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.