Vinnvård Fellow Johan Thor deltar på Utvecklingskraft

Det primära syftet med Nationella kvalitetsregister (NKR) är att stödja förbättring av hälso- och sjukvården. Kvalitetsmätning är en central ingrediens i vanliga modeller för förbättringsarbete. Utifrån studier av olika Genombrottsprojekt och utvecklingsprogrammet Ledarskap för Värdebaserad vård framträder en bild av hur NKR används - och kan utvecklas för användning - i kliniskt förbättringsarbete. Presentationen lyfter fram hur principer från kvalitetsteorin kan hjälpa oss att få största möjliga nytta av NKR-data och illustrerar också vad det framväxande fältet Förbättringsvetenskap (Improvement science) handlar om.
 
Välkommen att ta del den 7/5 kl. 13.00-13.45 på Utvecklingskraft!
 
Johan Thor, Vinnvård Fellow of Improvement Science, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare