Vinnvård fellow Ulrica von Thiele Schwarz medförfattare till ny publicerad artikel

Artikeln "Exploring the Role of Line Managers in Implementing Evidence-Based Practice in Social Services and Older People Care" som Ulrica von Thiele Schwarz medförfattat är nu publicerad. Den bygger på intervjuer med chefer inom socialtjänsen och äldreomsorgen om deras roll när man inför evidens-baserad praktik.

"This qualitative study explored the vital role of line managers, namely the managerial level directly above employees, in effectively implementing evidence-based practice (EBP) from their own perspectives." 

Den visar att första linjens chefer har en väldigt central roll, men också att de är starkt beroende av hur den organisation de arbetar i agerar. Bristande struktur och strategi i organisationen kan försvåra första linjens chefers jobb. Den visar också att arbetet med att införa EBP ofta görs adhoc, och att det mesta krutet läggs på själva införandet, medan behovsanalys och uppföljning kommer i skymundan.

Läs artikeln här