Vinnvård Fellows på Utvecklingskraft

Utvecklingkraft har i år temat Design för medskapande lärande. Fellowsarna Johan Thor och Ulrica von Thiele Schwarz delade med sig av sin forskning. 

Johan presenterade hur användning av nationella kvalitetsregister kan bidra till förbättringar inom hälso- och sjukvården. Ulrica pratade om balansen mellan anslutning och anpassning för att få hållbar resultat. En av gästerna under seminariet var forskaren Marjorie Godfrey från The Dartmouth Institute där hon pratade om hur man kan stötta samt få stöttning kring sin PhD avhandling