Vinnvård-forskare deltar på den prestigefulla konferensen e-Challenges e-2012 i Lissabon

Vinnvård har under 2012 påbörjat arbetet med ett webbaserat forskarnätverk som kommer att lanseras nu i höst. Det är ett öppet informationssystem som har utvecklats för att få en större samverkan mellan olika forskare och ge förbättrad informations- och kunskapsspridning av forskningsresultat.

Utvecklingen av detta forskarnätverk har även varit grunden till ett "conference paper" Ontology-Based eService Enabling Collaboration of Researchers in Healthcare som nu har blivit accepterad till den prestigefyllda konferensen eChallenges e-2012 i Lissabon, och fått fina omdömen från bedömarna.

Enligt Boel Andersson Gäre är det relativt ovanligt att JTH (Jönköping tekniska högskola) och Hälsohögskolan samproducerar artiklar, vilket kan ses som en fjäder i hatten för Vinnvårdprojektet Bridging the Gaps och Jönköping Academy  som har varit medverkande till att ta fram och utveckla Vinnvårds forskarnätverk.

eChallenges e-2012 är den 22:a i en serie årliga forskningskonferenser som fokuserar på att föra samman representanter från ledande kommersiella, statliga och forskningsorganisationer runt om i världen för att överbrygga den digitala klyftan, genom att dela erfarenheter och öka medvetenheten om innovativa Information kommunikationsteknik (IKT) forskningsresultat och tillämpningar och identifiera möjligheter till internationellt forskningssamarbete.

 

länk till eChallenges e-2012 Conference: http://www.echallenges.org/e2012/


länken till hela programmet
www.echallenges.org/e2012/default.asp?page=schedule-print&schedule.id=284&schedule.expanded=yes


För att hitta papert, sök på ”Vladimir Tarasov”