Vinnvård har påbörjat arbetet med ett webbaserat forskarnätverk

Vinnvård har varit i Jönköping och träffat Pär Höglund och Vladimir Tarasov för att påbörja arbetet med ett webbaserat forskarnätverk, - Computer Supported Collaborative Work through Dynamic Social networking.

Det är ett öppet informationssystem som ska ge förbättrad informations- och kunskapsspridning av forskningsresultat samt ökad möjlighet till delaktighet. Målet är att få en större samverkan mellan olika forskare.

Nätverket beräknas vara tillgängligt på Vinnvårds hemsida den 15:e augusti 2012.