Vinnvård har varit på nationella kvalitetsregisterkonferensen

Under årets nationella kvalitetsregisterkonferens diskuterades patientinvolvering.
Detta är något som Vinnvård vurmar för och tänker fortsätta prata om.

Många intressanta samtal om vad Vinnvårds projekt har gjort och vad som kommer att hända med fältet improvment science i framtiden skedde också i Vinnvårds monter.

Om man inte var med på konferensen men ändå vill  ta del av alla de spännande och intressanta seminarier och föredrag som pågick kan man gå in på www.kvalitetsregister.se där kvalitetsregisterkonferensen kommer att webbsändas.

socialchefsdagaran.jpg
Anna Andersson och Helena Conning berättade om  Vinnvårds projekt och diskuterade improvment sience