Vinnvård kommenterar artiklar om vård och omsorg

Flera artiklar har på senaste tiden diskuterat det rådande läget inom vård och omsorg. Det som diskussionen främst har handlat om är kötider, finansiering och organisationsstrukturer. Det är bra att vården diskuteras och att man vill ha en förbättring. Vinnvård vill vara med och stötta för förbättringar i vården.

Vinnvård stödjer forskning som ökar vårdens förmåga att omsätta kunskap till praktik. Våra 20 projekt jobbar med att göra små förändringar i den direkta verksamheten som gör att vården blir bättre, både för den enskilde patienten och för samhället i form av lägre kostnader och bättre hälsa. Att visa upp verkliga förbättringar inom hälso- och sjukvård är det bästa sättet att övertyga människor om att en förändring är möjlig. Genom att Vinnvårds projekt jobbar direkt i vården med människorna i verksamheten, lyckas man med att skapa en förändring för den enskilda patienten.


Artiklar:
God tillgänglighet är inte lika med god sjukvård

Tillgängligheten blir allt bättre i svensk sjukvård

Revidera kömiljarden och sätt individen i centrum

Rehabinsatser skiftar kraftigt

Ung läkare hoppas