Vinnvård på Kvalitetsmässan 20 november

Miniseminarium kl 13.00 – 13.45
Lokal: R5/R6, Svenska Mässan, Göteborg

Spara liv och pengar!

Genom nära samverkan mellan forskning och praktik kan både liv och pengar sparas. Under seminariet presenteras framgångsrika exempel på nytänkande och praktiknära forskning.

Personalen på kirurgkliniken i Skövde har lyckats få bort sin kö – enbart genom att förändra sitt arbetssätt. Det visar en fallstudie av Anders Plantin som är kirurg på Skaraborgs sjukhus och doktorand vid Chalmers. Bakom förändringen ligger kunskap om logistik och produktionsplanering, som från början kommer från industrin.

Läs mer på >>>

Medverkande: Staffan Arvidsson, programchef Vinnvård, Andreas Hellström Vinnvård Fellow, PhD, föreståndare Centre for Healthcare Improvement, Chalmers och Anders Plantin, överläkare på Skaraborgs sjukhus och doktorand på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers.