Vinnvård på Medicinska Riksstämman

IMG_0388.JPG

Under Medicinska Riksstämman var Vinnvårds Fellows Kiku Pukk Härenstam och Johan Thor på plats för att tala om att skapa värde, säkerhet och kvalitet för patienter. De talade också om sin forskning inom områdena patientsäkerhet och kvalitetsregister. Stefan Jutterdal, ordförande Sjukgymnastförbundet deltog även han och introducerade termen hälsovård!