Vinnvård på Medicinska Riksstämman

Under Medicinska Riksstämman var Fellowsarna Kiku Pukk Härenstam och Johan Thor på plats för att tala om patientsäkerhet och den forskning de bedriver. Stefan Jutterström deltog även han och introducerade termen hälsovård!