Vinnvård stödjer initiativet Change Day i Sverige

Vinnvård är med och stödjer initiativet till en dag då alla kan vara med och göra något bättre, en svensk variant av den brittiska Change Day. Boel Andersson Gäre, professor Jönköping Academy och Helena Conning, Vinnvård intervjuades under medicinska riksstämman om initiativet. De lyfter fram vikten av att detta bygger på det personliga engagemanget och viljan att förbättra i vardagen för de människor som vård och omsorg finns till för.
Följ länk för att se intervjun <<< 

Change Day startade i Storbritannien förra året och har nu även spridits till Australien som genomför sin dag i mars nästa år. 
Följ länken för att komma till Change Day Storbritanniens hemsida <<<
Följ länken för att komma till Change Day Australiens hemsida <<<

På grund av sin genomslagskraft har Change Day även vunnit ett internationellt pris i en global utmaning för ledande innovation Läs mer här <<<