Vinnvårdforskning - presentationer på Utvecklingskraft

För fjärde året i rad anordnade Vinnvård tillsammans med Qulturum och Futurum en Vinnvårddag under Utveckilngskraft i Jönköping.

Sju av Vinnvårds forskningsprojekt pratade om sin forskning. Nedan finns titlarna, en kort beskrivning och i vissa fall presentationen. De flesta av dessa projekt är inte klara utan presenterade preliminära slutsatser.

Under Vinnvårddagen på Utvecklingskraft föresläste Paul Batalden, Mark Splain och Tina Foster från The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice.

Paul Batalden presenterade bland annat sin formel. Han beskriver fem kunskapsområden som måste tas hänsyn till i all forskning för att nå fram till mätbara förbättringar för de vi är till för, patienter och brukare.

Tina Foster tog ett exempel från Dartmouth som beskrev hur de hade arbetat för att förbättra läkemedleskedjan på sjukhuset.

Mark Splain avslutade sedan Vinnvård dagen med att beskriva hur Vinnvårdprojekten förhöll sig till Pauls formel.

utvecklingskraft_2011_Mark_Tina_Paul.jpg
Mark Splaine, Tina Foster, Paul Batalden
Presentationer:
Paul Batalden >>>
Mark Splaine >>>

Vinnvårdprojekt som presenterade sin forskning:

14215047491_XFR2R.jpg

Implementing a continuum of care model for older people - results from a Swedish case study

En studie på 2 år. Forskning och praktik i nära samverkan i en intervention. Slutsatser: Flera olika instanser inblandade, svårigheter med olika kulturer. Ledningen måste vara med och engagerade. Modellen är effektiv för att lösa viktiga problem i vardagen för alla inom organisationen.

Presentation Anna Dunér >>>

14215203847_KbkLT.jpg

Whiteboard-mediated Visual Management in Healthcare - A narrative literature review

Whiteboard är ett verktyg som används till möten, planering och information men det är väldigt lite skrivet om hur det fungerar, om det fungerar och vilka effekter det får i vården. Waqar Ul Hassan har studerat den litteratur och de artiklar som finns och konstaterar att det kan minskar kommunikations"bördan", effektiviserar koorrdinering men att det också kan minska interaktion och utbyte.

Presentation Waqar Ul Hassan >>>

14215237460_3kZ9t.jpg

Improving helalth care services in rheumatology by open innovation: A qualitative rewiew

Christina Keller har studerat om open-innovation - principen kan vara till hjälp i interventioner i hälso- och sjukvården.

Presentation Christina Keller >>>

 

14215257045_c9dcN.jpg

Revisiting empowerment; a study of improvementwork in healthcare

Intervjuer av förbättringsteam och hur de interagerar.

Presentation Annika Nordin >>>

 

14215278787_tCmPf.jpg

ACTION - user involvement in research and practice

Anhörigstöd via dator som visat sig effektivt både för att förmedla kunskap men också för att öka aktivitet och gemenskap för anhörigvårdare. Vi fick möta Sirpa som är anhörigvårdare och använder ACTION varje dag. lennart Magnusson presenterade ACTION.

Presentation Lennart Magnusson >>>

14215337467_JTMg7.jpg

Patients´innovations regarding support for enhancement of physical activity beavior in individuals with rheumatiod arthritis.

Intervjuer med patienter om fysisk aktivitet och om en hemsida skulle hjälpa dem.

Presentation Åsa Revenäs >>>

 

14215536382_TbczZ.jpg

Poster: The transition of the ward round från a "parade" to a round table consultation - A study of the redesign by rapid improvement cycles

 

Martin Rejler - Poster 

 utvecklingskraft_2011_ronden.jpg