Vinnvårds program för Medicinska riksstämman klart

Nu är Vinnvårds program för Medicinska riksstämman klart. Vi kommer att medverka med ett vetenskapligt symposium och tre scenframträdande.

Vinnvårds tema kommer att vara "Var med och öppna upp för en bättre vård!"

Läs mer om vårt program och de medverkande här >>