Ytterligare forskningsmedel beviljat för Fellows Ulrica

Ulrica von Thiele Schwarz och hennes forskningsgrupp har fått ytterligare forskningsmedel sedan anslaget från Hållbart arbetsliv. (Läs nyheten här)

1. Forskningsmedel från Forte (Huvudsökande Anne Richter)
2. Forskningsmedel från AFA; "Sitter vi i samma båt? Ledar- och medarbetarskattningar i samband med hälsofrämjande interventioner" (Huvudsökande Henna Hasson)