Zenicor - årets MedTech-företag

Den 6 oktober tilldelades Zenicor Medical Systems AB priset som årets Medtech-företag i Sverige 2011. Priset delades ut i samband med branschorganisationen Swedish MedTech årliga möte på IVA i Stockholm inför ett hundratal gäster från departement, myndigheter, branschorganisationer och institutioner. Det prestigefyllda priset Årets MedTech-företag delades ut för femte året i rad. Bakom priset står branschtidningen Medtech Magazine tillsammans med organisationerna Leading Healthcare och Invest:Sweden.

Juryns motivering
”Ett guldkantat exempel där man använder IT för att effektivisera vårdkedjan och samtidigt bryter gränsen mellan sjukhusvård och sjukvård, bidrar till att omforma och förenkla vården även i hemmet. För ett målmedvetet arbete med att bygga upp ett fint, svenskt medtech-företag från början, med egna medel.” ”Sedan starten för åtta år sedan har företaget vuxit med en stabil lönsamhet och är idag ett framgångsrikt företag inom distansdiagnostik. Företaget är ett lysande exempel på så kallad öppen innovation då FoU sker i etablerade och moderna samarbeten med olika forskningscentra i Sverige, bland annat Karolinska Institutet. Företaget adresserar ett stort globalt problem med en IT-lösning som för vården närmare patienten, ger bättre och friare diagnosmöjligheter och mindre belastning på sjukvården. Företaget växer med cirka 50 % per år och har lyckats vara lönsamma hela vägen. Nu börjar expansionen på allvar”.

Zenicor Medical Systems AB grundades 2003 och företagets innovativa produkt Zenicor-EKG används idag på över 130 kliniker på sjukhus i Sverige, Norge och Finland. Zenicor-EKG används för att effektivt diagnostisera patienter med hjärtarytmier och för screening för förmaksflimmer hos patienter med riskfaktorer för att få stroke. Varje dag får 16 personer i Sverige stroke pga förmaksflimmer som inte är korrekt behandlat.

För mer information kontakta:
Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB
Tel: 070 561 55 64
e-post: mats@zenicor.se
www.zenicor.se