Om oss

Vården och omsorgen står inför stora utmaningar de närmaste åren. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter och brukare ställer nya krav på en bättre och effektivare vård och omsorg. För att lyckas med att förbättra vården och omsorgen krävs det att forskare tillsammans med praktiken, patienterna och brukarna vågar pröva och ompröva i vardagen. Det är den typ av forskning som Vinnvård satsar på. Vi behöver svara på: Hur kan vi leverera högkvalitativ vård och omsorg vid varje tillfälle, i alla situationer och på effektivaste sätt?

Vinnvård har som ett viktigt mål att inspirera och skapa utrymme för människor, arbetslag och organisationer att genomföra varaktiga förbättringar inom vård och omsorg.  Vår målsättning är att utveckla kunskap, kapacitet, ledarskap och vilja till förändring, som alla är nödvändiga komponenter för att skapa verkliga och varaktiga förbättringar.

Vi åstadkommer detta tillsammans med forskare och praktiker genom att:

  • identifiera förändringsbehov och bästa praktik;
  • finansiera ny och sammanfatta befintlig forskning;
  • skapa möjligheter till förnyelse och att pröva idéer i praktiken;
  • uppmuntra och inspirera till förbättringar genom att sprida kunskap och forskningsresultat och därigenom stödja vården och omsorgen att omsätta kunskap till praktik.

"Även om Sverige internationellt sett på många områden har mycket goda resultat i hälso- och sjukvården så det finns det ändå gap mellan det vi vet och det vi gör idag. Det visar sig inte minst i "Öppna jämförelser" där man ser en variation i resultat inom de flesta kliniska områdena. Forskning om hur dessa gap ska överbryggas och hur oönskad variation ska minska behövs och vi behöver tänka nytt", säger Boel Gäre-Andersson, läkare i Jönköpings läns landsting och forskare inom Vinnvårdprojektet Bridging the Gaps.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer! Kontakt

Patientberättelser - För vem finns vård och omsorg till?

Vården och omsorgen finns till för alla oss människor. Möt Elsie, Tommy med flera som berättar om erfarenheter, upplevelser och känslor! (9 min, sv)