Organisation

Vinnvård startade som ett samarbetsprogram mellan Vinnova och Vårdalstiftelsen 2006. Kort därefter gick även Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting med. 2007 var första utlysningen och 2008 den andra. 20 projekt har hittills fått pengar via Vinnvård.

Vinnvårds kansli består av Staffan Arvidsson, programchef och Helena Conning, kommunikationsstrateg. Vi sitter på Forte, Östra Järnvägsgatan 27, Stockholm.

Parter: