Programstyrelse

Peter Allebeck, (ordf)
Huvudsekreterare Forte

Karin Eriksson
Enhetschef avdelningen för Hälsa, Vinnova

Åsa Himmelsköld
Sektionschef Sveriges Kommuner och Landsting

Tiny Jaarsma 
Professor i omvårdnad med inriktning mot lärande i vård och omsorg,
Linköpings universitet

Jenni Nordborg
Direktör avdelningen för Hälsa, Vinnova

Anders Sylvan
Landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting 

 

 

Improvment Science - Save lives and reduce costs

We need to improve healthcare! (ENG)