Rapporter från avslutade projekt

2014

INTEGRAL (A2008-016) >>>

Nationella riktlinjer för vårdens hälsofrämjande arbete - Utmaningen att gå från evidens till klinisk tillämpning (A2008-025) >>>

Plattform för Patientsäkerhet (A2008-13) >>>

Vårdkedja: Från akutmottagning till eget boende: implementering och utvärdering av en intervention för multisjuka äldre (A2008-023) >>>

Quality Improvement in Healthcare – a Research and Education Agenda (A2007-039) >>>

FLIP förmaksflimmer i primärvården. Nya metoder för strokeprevention hos patienter med förmaksflimmer (A2008-005) >>>

Vårdval i primärvården - utvärdering och utvecklingsstöd (A2008-007) >>>


2013

Bridging the Gaps 2 >>>

 

2012

Patientens innovationssystem (A2008 -022) >>>

Bridging the Gaps (2007-37) >>>

Kunskap, styrning och värdeskapande i geriatrisk vård (A2007-013) >>>

ACTION - arbete i partnerskap för ökad vård och omsorgskvalitet (A2007-036) >>>

Mer nytta av det Nationella Diabetesregistret (A2007-028) >>>

Lean and agile - logistikdrivet förbättringsarbete i vård och omsorg (A2008-011) >>>

INUT - att införa nya och utmönstra förlegade metoder ( A2008-002) >>>

På väg mot uthållighet i innovationer och organisatoriskt lärande i vården (A2007-034) >>>

 

2011

Innovationssystem för bättre hälsa (A2007-032) >>>

Kronisk Hälsa (A2007-008) >>>

 

2009

Ökad delaktighet i och tillgång till samhället för personer med långvarigt psykiskt funktionshinder (A2007-003) >>>

 

Mall för slutrapportering >>>