Improvement Science

Vård och omsorg har en avgörande betydelse i vårt samhälle. Att säkerställa en hållbar, god vård och omsorg för alla är en av de största utmaningar vi står inför. Svensk vård och omsorg håller idag i många avseenden en mycket hög kvalitet, men det finns problem och en stor potential för förbättring.

Kostnaderna för vård och omsorg ökar, och prognoser visar på kraftigt ökade kostnader i framtiden. Det beror på många faktorer; ny(a) dyrare teknik och läkemedel, ökad efterfrågan av vård och omsorg och förändringar i demografin för att nämna några. En stor del av de produktivitets- och effektivitetsförbättringar vi lyckas åstadkomma idag äts upp av ökade kostnader. I längden är detta ohållbart, vi måste skapa en hållbar vård och omsorg. För oss själva, men även för våra barn och barnbarn. Det är inte minst en moralisk fråga, en fråga som vi i Sverige delar med många andra.

Idag klarar vi inte av att leverera god vård och omsorg på ett tillfredsställande sätt, människor får helt enkelt inte så bra vård och omsorg som de skulle kunna få. Det finns ett för stort gap mellan vad vi vet att vi borde göra/hur vi borde göra det, och vad vi faktiskt gör. Dessutom finns en alltför stor skillnad i utförande mellan olika vård- och omsorgsgivare.

Vi lägger idag ner stora summor på grundforskning och på klinisk forskning. Detta är förstås helt rätt, vi behöver veta mer om varför sjukdomar uppstår, om diagnostik, vi behöver ta fram nya läkemedel och behandlingsformer. Men vi får alldeles för dålig utväxling på all denna kunskap, vi når inte ända fram. Ny kunskap, och nya innovationer, genererar alldeles för lite värde för dem de är till för, oss människor. Varför det är på det viset har vi för dåliga kunskaper om. Det vi vet är att vården och omsorgen, och de system som finns runt dem är mycket komplexa, och kräver svar från många olika kunskapsområden. Om detta handlar forskningsområdet Science of Improvement. Om detta handlar Vinnvård.