Länkar

Forskningsfinansiärer

Vetenskapsrådet, www.vr.se

VINNOVA, www.vinnova.se

Vårdalstiftelsen, www.vardal.se

FORTE (tidigare FAS), www.forte.se

Stiftelsen för strategisk forskning, www.stratresearch.se

Andra svenska aktörer

SKL, www.skl.se

Socialdepartementet, www.regeringen.se

Utbildningsdepartementet, www.regeringen.se

Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se

SBU, www.sbu.se

Svenska Läkaresällskapet, www.sls.se

Svensk sjuksköterskeförening, www.swenurse.se

Sjukgynmnastförbundet, www.sjukgymnastforbundet.se

Sveriges Arbetsterapeuter, www.fsa.se

Forum för Health Policy, www.healthpolicy.se

Famna, www.famna.se

Projektens webbplatser

Bridging the gaps, www.lj.se/bridgingthegaps

Center for Healthcare Improvement (CHI), www.chi-net.se  

The Jönköping Academy, www.jonkopingacademy.se  

ACTION, www.actioncaring.se/Research.aspx

Centrum för teknik i medicin och hälsa, www.ctmh.se/c2ito.htm

Medical Management Center, www.ki.se/mmc

P2I Care www.p2icare.se

Internationellt

European Science Foundation, www.esf.org

Academy Health, www.academyhealth.org

Institute for Healthcare Improvement, www.ihi.org

Improvement Science Research Network (ISRN), www.improvementscienceresearch.net

The Health Foundation, www.health.org.uk

Research Unit for Research Utilisation, www.ruru.ac.uk

The Dartmouth Institute for Health Policy & Clinical Practice, http://tdi.dartmouth.edu/